Pradžia > Socialinė pagalba
Versija neįgaliems

VALSTYBINĖS IR NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS, TEIKIANČIOS NUTEISTIESIEMS SOCIALINĘ PAGALBĄ KLAIPĖDOS MIESTE

VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS

Klaipėdos miesto socialinės paramos centras. Direktorė – Diana Stankaitienė. Veikla – priima ir konsultuoja socialinės paramos skyrimo klausimais, išmoka įvairių rūšių socialines pašalpas, padeda apgyvendinti neįgalius asmenis valstybiniuose pensionatuose ir Klaipėdos miesto Globos namuose. Labdara rūbais, nemokamo maitinimo paslaugos.

Taikos pr. 76 , tel. 410844, Centro filialas – Laukininkų g. 19 a.(1 kabinetas), tel. 324696.

Centro labdaros valgykla – Baltijos pr. 103, Klaipėda.( Maitinimo paslaugos skiriamos asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, kai jie nedirba, bet registruoti darbo biržoje ir kreipiasi per 2 mėnesius nuo išleidimo dienos. Maitinimas skiriamas iki 3 mėn.).

Klaipėdos teritorinė Darbo birža. Direktorius – Andrius Adomaitis. Veikla – darbo paieška, įdarbinimas, laikinas įdarbinimas pagal viešųjų darbų ir kitokias programas, profesinis mokymas, perkvalifikavimas.

Naikupės g. 27 a., tel. 404300, 404303. Neringoje klientai priimami-Taikos g. 2, Neringa tel. (8-469) 52061. Priėmimo diena – pirmadienis.

Darbo biržos filialas – Jaunimo darbo centras . Veikla – nemokamos atviro informavimo ir konsultavimo paslaugos jaunimui. Šiame centre jus informuos apie situaciją darbo rinkoje, galėsite naudotis kompiuteriais internetinei informacijos paieškai, padės surašyti Jūsų CV, organizuojami įvairūs renginiai.

Aukštoji g. 12, tel. 310143

Priklausomybės ligų centras. Vyr. gydytoja – Svetlana Zamkovaja. Veikla – pagalba asmenims, turintiems priklausomybę nuo alkoholio ir narkotikų.

Taikos pr. 46, tel. 415 026

Klaipėdos miesto Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Viršininkė – Gražina Aurylienė. Veikla – užtikrina vaiko teisių apsaugą, konsultuoja tėvus ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos ir kt. klausimais, atstovauja vaikų interesus teisme, juristas ir psichologas teikia konsultacijas.

I.Kanto g. 11, tel.421985

Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras. Direktorė – Rita Bratinaitė. Veikla – darbas su rizikos grupės šeimomis, socialinių paslaugų teikimas, globa ir rūpyba.

Turgaus g. 22/Tomo g. 15, tel. 412 145, 412 285.

Neringos miesto savivaldybės socialinės paramos skyrius. Vedėja – Ona Makrekova. Veikla – priima ir konsultuoja socialinės paramos skyrimo klausimais, išmoka įvairių rūšių socialines pašalpas.

Taikos g. 2, Neringa tel. (8-469)52279

Atviros erdvės jaunimo centras. Direktorė-Violeta Jakubynaitė. Veikla – jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas, informavimas, neformalus ugdymas.

I.Simonaitytės g. 24, Klaipėda. Tel.: (8 46) 22 47 38, +370 60784992

NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS

Klaipėdos nevyriausybinių organizacijų informacijos centras. Direktorius – V.Valevičius. Veikla – teikia informaciją apie visas nevyriausybines organizacijas, jų veiklą.

Tiltų g. 6, tel. 31 14 32

Reabilitacijos ir dvasinės atgaivos centras „Nikopolis“. Direktorius – Emanuelis Kinas. Veikla – mokymas gyventi naujai pagal krikščioniškus principus, užimtumo problemų sprendimas įdarbinant, dvasinės pagalbos teikimas išsivaduojant nuo priklausomybės ( narkotikų, alkoholio) ligų.

Senoji Smiltelės g. 6b., Klaipėda tel.867037210, 365095

Labdaros ir paramos fondas „Kartų ryšys“. Direktorė – Ana Stirbienė. Veikla – dienos centras vaikams ir paaugliams, laisvalaikio organizavimas.

Žilvičių 22, tel. 385 906

Klaipėdos Evangelikų liuteronų parapijos labdaros ir kultūros draugija „Sandora“. Pirmininkė – Magdalena Piklaps. Veikla – labdaros pietūs, ligotų žmonių globa, drabužiai ir kultūriniai renginiai.

Turgaus g. 35, Klaipėda te. 390 956.

Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos „Caritas“. Pirmininkė – Sofija Pridotkienė. Veikla – labdara rūbais, avalyne pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 14 00 val.  iki 16 00 val., maitinimas pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 10 00 val. iki 13 00 val. Kretingos g. 40, tel. 35 06 85.

Kalinių globa ir reintegracija-pirmadienį, trečiadienį, penktadienį 9-17 val., tel.8 646 48255, 8 602 14651.

Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos „Caritas“. Vedėja – Aldona Drungilaitė. Veikla – labdara rūbais, avalyne, maistu bei prausimosi paslaugos.

Puodžių g.13, tel. 315091.

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos „Caritas“. Pirmininkė – O.Miklušienė. Veikla – teikia labdarą duonos gaminiais.

Taikos pr. 29 a., tel. 493376

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Klaipėdos miesto komitetas. Pirmininkė – D.Drungilienė. Veikla – vienišų, ligotų ir socialiai remtinų žmonių globa jų namuose, labdara vaistais, pirmosios pagalbos mokymas, darbas su jaunimu, humanitarinės pagalbos rinkimas. Klientų priėmimas d.d. 10-12val.

Švyturio g. 6a., tel. 410107.

Klaipėdos krizių įveikimo centras. Direktorė – R.Staršelskienė. Veikla – užimtumo problemų sprendimas, psichologo konsultacija.

Simonaitytės g. 11-21, tel. 8-617 22405

Agentūra „Visos Lietuvos vaikai“ Klaipėdos fondas. Pirmininkė –V.Kairienė Veikla – beglobių vaikų priežiūra.

Vaivos g. 23, Melnragė, tel. 218212

Labdaros organizacija „Išganymo armija“. Pirmininkė – Z.Kettler. Veikla – labdara maistu, rūbais, užimtumo programa vaikams nuo 7 iki 11 metų (trečiadieniais 16 val.), paaugliams nuo 12 iki 15 metų (ketvirtadieniais 16 val.), jaunimui nuo 16 metų (šeštadieniais nuo 14 val.). Žiemos metu organizuojamas Dienos centras benamiams (10-14 val. rūbai, dušas, pirmoji med. pagalba).

Tiltų g. 18, tel. 310634 mob.8 612 46898.

Visų Šventųjų cerkvė „Gailestingumo brolija“ (maitinimas) – Liepų g. 45a, Klaipėda, tel.: (8 46) 412715 / 215510;

Jaunimo informacijos centras. Pirmininkas – R.Čepulis. Veikla - teikia nemokamą informaciją jaunimui švietimo, sveikatos, socialiniais, darbo paieškos, teisinais, laisvalaikio ir kitais klausimais.

Tiltų g. 6, Klaipėda tel. 8-684 51957, 310799.

Informacijos ir paramos gausiai šeimai centras. Direktorė – Regina Ševelkaitienė. Veikla – parama gausioms šeimoms, labdara rūbais, maisto paketais, stovyklos vasaros metu.

Debreceno g. 3, tel. 300 385.

Gausių šeimų bendrija “Šeimyna”. Vadovė – L.Tautkevičienė. Veikla – informacinė parama, parama maistu ir kultūriniais renginiais.

Lūžų 5-52, tel. 36 12 54, 35 04 32

Dvasinės pagalbos jaunimui centras . Direktorė – Jūra Dindienė. Veikla – dienos centro paslaugos vaikams iki 16 metų amžiaus, psichologinė, socialinė pagalba paaugliams, paauglių priklausomybių prevencija, seminarai, mokymai tėvams, savanorių mokymas.

Darželio g. 11, tel./faks. 36 04 11

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“. Teikiama parama – maisto produktų išdavimas skurstantiems žmonėms ir organizacijoms, turinčioms paramos gavėjo statusą.

Taikos pr. 117, Minijos g. 130, Klaipėda, tel. 8 673 96 563, 341338, faks.8 46 340778. Savanoris budi d.d. 9-12 val., parama dalinama 10-14 val.

GLOBOS IR RŪPYBOS NAMAI

Klaipėdos miesto Nakvynės namai. Direktorė – Alma Kontrimaitė Veikla – laikinas apgyvendinimas.

Viršutinės g. 21, tel. 410879, 410880, 311204 Filialas – Šilutės pl. 8, tel. 381103

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Carito Senelių globos namai. – Ona Miklušienė. Veikla – senelių globa.

Taikos pr. 29 a, tel. 493376.

Klaipėdos miesto globos namai. Direktorius – G.Hartner.

Žalgirio 3 a, tel. 482028

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Klaipėdos psichikos sveikatos centras. Vyr. Gydytojas – Aleksandras Slatvickis.

Galinio Pylimo 3b, registratūros tel. 410027

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras. Direktorė – D.Puidokienė. Veikla – pagalba moterims mažinant bedarbystę, gerinant jų socialinę – ekonominę ir psichologinę būseną, padėti moterims integruotis į darbo rinką ir pan.

Smilčių 6, tel. 35 00 99

Vilties linijos telefonas – 8800 60700. Veikla – psichologinė anoniminė pagalba telefonu, kasdien nuo 10.00 iki 06.00 valandos. Pokalbiai nemokami.

Paguodos telefonas – 8800 60700. Veikla – psichologinė anoniminė pagalba telefonu, kasdien nuo 20.00 iki 06.00 valandos. Pokalbiai nemokami.

Jaunimo linijos telefonas – 8800 28888. Veikla – psichologinė anoniminė pagalba telefonu, kasdien nuo 16.00 iki 07.00 valandos. Pokalbiai nemokami.


Klaipėdos rajono savivaldybėje socialinę pagalbą pataisos inspekcijos įskaitoje esantiems asmenims teikiančios įstaigos

 

Klaipėdos (miesto, rajono) darbo birža

Direktorius Andrius Adomaitis

Naikupės g. 27a, Klaipėda, tel. (8 46) 34 15 04.

Klaipėdos (miesto, rajono) darbo biržos

Klientų aptarnavimo skyrius Gargžduose

Žemaitės g. 64a, Gargždai, tel. (8 46) 47 06 05.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

Vedėja Dalija Šeporaitienė

Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 47 20 18, (8 46) 47 20 19.

Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro priklausomybės ligų kabinetas

Vedėja Dalia Leškevičienė

Tilto g. 2, Gargždai, 102 kab., tel. (8 46) 45 29 60.

Anoniminis patikrinimas dėl ŽIV-AIDS, AIDS centras, Klaipėdos universitetinė ligoninė

Vedėja Žavinta Kančiauskienė

Liepojos g.41, Klaipėda, tel. (8 46) 39 66 08.

"CARITAS", Gargždų skyrius

Vedėja Danutė Žvirgždinienė

Šv. Mykolo arkangelo bažnyčia, Kvietinių g. 5, Gargždai, tel. (8 46) 45 29 60.

priėmimas pirmadieniais nuo 16 iki 18 val.

Maltos ordino pagalbos tarnyba

Bronius Einars, tel. 8 687 49 024.

Viešoji įstaiga Gargždų socialinių paslaugų centras

Sodo g. 1, Gargždai, tel. (8 46) 47 02 02.


Kretingos rajono savivaldybėje socialinę pagalbą pataisos inspekcijos įskaitoje esantiems asmenims teikiančios įstaigos

 

Anoniminių alkoholikų grupė „Vilties slenkstis“

Vilniaus g. 4, Kretinga (greta katalikų bažnyčios), tel. 8 655 12 556, 8 676 32 697, 8 616 10 948, 8 677 79 966, 8 656 33 683.

Priėmimas antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais nuo 19 val., („12 žingsnių programa“)

Kretingos rajono darbo birža

Direktorė  V.Naudžienė

V.Nagevičiaus g. 8, Kretinga, tel. (8 445) 78 578; 51 005; 51 021.

Kretingos r. visuomeninė labdaros organizacija „Rūpestėliai“

Direktorė  Akvilė Virbalienė

Vilniaus g. 2, Kretinga, tel. 8 611 42 372.

Veiklos kryptis – labdaros pietūs.

Kretingos socialinės paramos skyrius

Vedėja  D.Blagnienė

Chodkevičiaus 10, Kretinga, tel. (8 445) 76 172, mob. tel. 8 686 36 078.

Kretingos r. „Raudonojo Kryžiaus„ komitetas

Sekretorė E.Šernienė

Žemaitės al. 1, Kretinga (poliklinika), tel. (8 445) 52 215, mob. tel. 8 682 30 538.

Darbo laikas – pirmadienis, trečiadienis, ketvirtadienis, 9 - 12 val.

Dievo meilės misionierių labdaros organizacijos namai

Adresas: Laisvės g. 30, Kretinga, tel. (8 445) 78 529.

Misija – lankyti senelius namuose, pasirūpinti jų maistu, rūbais ir kitais reikalais. Taip pat įsteigti globos namai, kuriuose laikinai apgyvendinami  asmenys, kuriems reikalinga pagalba.


Palangos miesto savivaldybėje socialinę pagalbą pataisos inspekcijos įskaitoje esantiems asmenims teikiančios įstaigos.

 

Palangos miesto savivaldybės Socialinės rūpybos skyrius

Direktorė Genutė Kavarzienė

Žvejų g. 47, Palanga, tel. (8 460) 48 716.

Veikla - pašalpos skyrimas, informacijos teikimas.

Palangos miesto darbo birža

Direktorė Rita Kivytaitė

Vytauto g. 87, Palanga, tel. (8 460) 49 057.

Veikla - darbo paieška, įdarbinimas, profesinis mokymas, laikinas įdarbinimas pagal viešųjų darbų programą.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija

Direktorė L.Kniukštienė

Vytauto 92, Palanga, tel. (8 460) 53 837.

Veikla - socialinė pagalba rūbais, patalyne, vaistais.

Palangos miesto Vaiko teisių apsaugos tarnyba

Vedėja Emilija Lapėnienė

Žvejų 47, Palanga, tel. (8 460) 48 732.

Vykdo vaiko teisių apsaugą.

Anoniminių alkoholikų klubas „Gintaras“

Vasario 16-osios 10, Palanga, tel. 8 673 17624, 8 678 62717.


Plungės rajono ir Rietavo savivaldybėse socialinę pagalbą pataisos inspekcijos įskaitoje esantiems asmenims teikiančios įstaigos.

 

Plungės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius

Vedėja G.Vasylienė

Vytauto g. 12, Plungė, tel. (8 448) 73 110.

Veikla - vienkartinės pašalpos, nemokamas maitinimas

Plungės darbo birža

Direktorė A.Jurkuvienė

Jucio g. 9, Plungė, tel. (8 448) 71 018.

Viešoji įstaiga „Plungės nakvynės namai“

Direktorius G.Armalis

Dariaus ir Girėno g.50, Plungė, tel. (8 448) 71 882.

Pagalba neturintiems kur gyventi

Viešoji įstaiga „Cyrulis“

Direktorė V.Bendorienė

Vytauto g.23, Plungė, tel. (8 448) 71 594.

Veikla – pagalba rūbais, avalyne.

Visuomeninė organizacija „Plungės anoniminių alkoholikų draugija“

Pirmininkas A.Kaniava

Vytauto g. 23, Plungė, tel. (8 448) 57 466.

Pagalba turintiems problemų dėl alkoholio vartojimo.

Rietavo savivaldybės Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir rūpybos skyrius

Vedėja J.Brogaitė

Laisvės a. 3, Rietavas, tel. (8 448) 73 208.

Veikla - vienkartinės pašalpos.

Plungės darbo biržos Rietavo filialas

Vyr. specialistė L. Ramanauskienė

Oginskių g. 10, Rietavas, tel. (8 448) 69 461.

Moterų krizių centras

Direktorius G. Armalis

Dariaus ir Girėno g. 50, Plungė, tel. (8 448) 71 882.

Pagalba turinčioms problemų dėl smurto, apgyvendinimo.


Skuodo rajono savivaldybėje socialinę pagalbą pataisos inspekcijos įskaitoje esantiems asmenims teikiančios įstaigos.

 

Skuodo darbo birža

Direktorė I.M.Urbonienė

Gedimino g. 2, Skuodas, tel. (8 440) 73 416, faks. (8 440) 73 338, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Veikla - darbo paieška, įdarbinimas, profesinis mokymas, laikinas įdarbinimas pagal viešųjų darbų programą, bedarbio pašalpos mokėjimas.

Skuodo savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Vedėja V.Stanienė

Vilniaus g. 13, Skuodas, 103; 104; 105; 106 kabinetai, tel. (8 440) 73 985, faks. (8 440) 73 984.

Veikla - pašalpų skyrimas, kita socialinė pagalba, teikia savivaldybės gyventojams informaciją apie teikiamą socialinę paramą, socialines paslaugas, vykdomas socialines programas.

Vaiko teisių apsaugos tarnyba

Vedėja Z.Lenkienė

Vilniaus g. 13, Skuodas, 409 ir 410 kabinetai, tel. (8 440) 79 300, faks. (8 440) 73 984.

Veikla - vaiko teisių apsauga, konsultavimas, atstovavimas teismuose.

Visuomeninė organizacija Lietuvos katalikių moterų organizacija Skuodo skyrius

Vadovė L. Staniuvienė

Dariaus ir Girėno g. 33a-6, Skuodas, tel. (8 440) 51 186.

Anoniminių alkoholikų grupė

Vaižganto g. 6, Skuodas, tel. (8 5) 216 0017.


Šilalės rajono savivaldybėje socialinę pagalbą pataisos inspekcijos įskaitoje esantiems asmenims teikiančios įstaigos.

 

Šilalės rajono darbo birža

Direktorė I. Kasputytė

Dariaus ir Girėno g. 6, Šilalė, tel. (8 449) 74 079.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Skyriaus vedėja D. Račkauskienė

Basanavičiaus g. 2/1, Šilalė, tel. (8 449) 76 124.

Šilalės vaiko teisių apsaugos tarnyba

Vedėja B. Sragauskienė

Basanavičiaus g. 2/1, Šilalė, tel. (8 449) 76 132.

Anoniminių alkoholikų bendruomenė ,,Užuovėja”

Vadovas V. Vaičiulis

Laukuvos kultūros namai, Šilalės r., tel. (8 449) 44 434.

UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centras

Vadovas R. Augilius

Maironio g. 20a, Šilalė, tel. (8 449) 74 620.

Šilalės rajono socialinių paslaugų centras

Direktorius G. Raudonis

Vytauto Didžiojo g. 17a, Šilalė, tel. (8 449) 51 250.


Šilutės rajono savivaldybėje socialinę pagalbą pataisos inspekcijos įskaitoje esantiems asmenims teikiančios įstaigos.

 

Šilutės rajono savivaldybės socialinės paramos skyrius

Vedėja K. Šveikauskienė

S.Dariaus ir S.Girėno g. 1, Šilutė, tel. (8 441) 79 242.

Vienkartinių pašalpų mokėjimas, gyvenamojo ploto nakvynės namuose suteikimas, labdara, socialinė pagalba.

Šilutės darbo birža

Vedėjas A. Šašilkinas

S.Dariaus ir S.Girėno g. 10, Šilutė, tel. (8 441) 76 506.

Įdarbinimas, profesinis mokymas ir perkvalifikavimas, remiami darbai, viešieji darbai, darbo klubai, bedarbio pašalpos mokėjimas.

UAB Šilutės r. psichikos sveikatos ir paramos centras

Vedėja L. Šiaudvytytė

M.Jankaus g. 10, Šilutė, tel. (8 441) 62 363.

Psichologo konsultacijos, priklausomybės ligų psichiatro konsultacijos šeimos konsultavimas, medikamentinis gydymas, medikamentinis kodavimas.

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Šilutės komitetas

Vedėjas A.Čeponis

Tulpių g. 4, Šilutė, tel. (8 441) 62 097.

Labdara drabužiais ir slaugos priemonėmis, socialinė pagalba.

Evangelikų liuteronų parapijos labdaros ir kultūros draugija „Sandora“

Vedėja  A. Liepienė

Lietuvininkų g. 21, Šilutė, tel. (8 441) 52 718.

Labdara, moralinė ir dvasinė parama.

Lietuvos VTGO “Gelbėkit vaikus” Šilutės padalinys

Vedėja  O.Klasauskienė

Klainausko g. 10, Šilutė, tel. (8 441) 54 734.

Įsteigtas Vaiko dienos centras, vaikų maitinimas ir užimtumas.

Vaikų lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“

K.Šveikauskiene

Kęstučio g. 5, Šilutė, tel. (8 441) 62 283.

Prieglobsčio paslaugos moterims, patyrusioms smurtą, paslaugas teikia Šilutės rajone gyvenančioms moterimis ir moterims su vaikais.


Tauragės rajono savivaldybėje socialinę pagalbą pataisos inspekcijos įskaitoje esantiems asmenims teikiančios įstaigos

 

Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, Socialinių paslaugų centras

Direktorė N. Navickienė

V. Kudirkos g. 9, Tauragė, tel. (8 446) 52 053.

Suteikiamas gyvenamasis plotas nakvynės namuose, labdara,  pirties paslaugos.

Tauragės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius

Vedėja L. Rimkuvienė

Respublikos g. 2, Tauragė, tel. (8 446) 62 836.

Vienkartinių pašalpų mokėjimas, parama maisto produktais.

Tauragės rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyba

Vedėja J. Vaišvilaitė

Respublikos g. 2, Tauragė, tel. (8 446) 62 829.

Gina vaikų interesus, tarpininkauja skiriant socialines pašalpas, organizuoja prevencines programas nepilnamečiams.

Tauragės darbo birža

Direktorius A. Gendruolius

Stoties g. 9, Tauragė, tel. (8 446) 61 668.

Įdarbinimas, siuntimas į tobulinimosi kursus.

Tauragės nakvynės namai

Direktorė J. Černeckienė

Tauragės dvaras 14, Tauragės r., tel. (8 446) 44 124.

Apgyvendinimas nakvynės namuose.

Religinė organizacija „Caritas“

Vadovė S. Gedvilienė

Bažnyčių g. 2, Tauragė, tel. (8 446) 61 472.

Labdara (rūbais, avalyne).

Nevyriausybinė organizacija Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras

Vadovė N. Meilutienė

V. Kudirkos g. 9, Tauragė, tel. (8 446) 61 565.

Psichologinė ir teisinė pagalba ir konsultacijos moterims, nukentėjusioms nuo smurto šeimoje; socialinė pagalba; švietimas; mokymas; moterų užimtumo problemų sprendimas.

Anoniminių alkoholikų klubas „Jūra“

Prezidento g. 21, Tauragė.

Pagalba asmenims, turintiems problemų dėl alkoholio.

Pagėgių savivaldybės Socialinės paramos skyrius

Vedėja B. Danelienė

Vilniaus g. 9, Pagėgiai, tel. (8 441) 70 416.

Vienkartinių pašalpų mokėjimas.

Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centras

Vedėja N. Kovaliova

Vilniaus g. 7, Pagėgiai, tel. (8 441) 57 363.

Socialinė pagalba.

Tauragės darbo biržos Pagėgių poskyris

Vedėjas A. Raudonius

Vilniaus g. 12, Pagėgiai, tel. (8 441) 57 427.

Įdarbinimas, profesinis mokymas ir perkvalifikavimas, remiami darbai.

Pagėgių savivaldybės Moterų krizių centras

Vadovė N. Kovaliova

Vidgirių k., Pagėgių sav., tel. (8 441) 56 081.

Būsto problemų sprendimas socialiai remtinoms moterims.


 

Socialinė pagalba Klaipėdos regione (informacija *.doc formatu)

 
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Mes turime 5 svečius online

Kontaktinė informacija:

H.Manto g. 38, Klaipėda, LT-92233

Tel./Faks.: (8 46) 310220

Elektroninis paštas: klaipedospi@klaipedospi.lt

Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779221

LithuanianEnglish (United Kingdom)